پروژه های جاری سال 1402 شرکت مجد سپاهان

شرح پروژه کارفرکا واحد میزان
ساخت سازه فلزی انبار قطعات یدکی و مصرفی مجتمع فولاد سبا تن 2400
ساخت بازو های همزن آسیاب سنگ شیل شرکت آجر نمای کوثر دستگاه 1
ساخت سیستم داکتینگ انتقال هوای گرم و دودکش طرح توسعه کوره شاتل آجر شرکت آجر نمای کوثر تن 10
سیستم داکتینگ غبارگیر تجهیزات لودینگ و آنلودینگ منطقه 66 مجتمع فولاد مبارکه تن 15
سازه فلزی اتاق برق نوار نقاله پروژه توسعه پارک های انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه تن 20
ساخت سازه فلزی بگ فیلتر های ناحیه 06 و کربن دیسشارژ فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه تن 120
ساخت ستونهای سازه فضایی ورزشگاه شهر بابک شرکت فضا سازه تن 50
ساخت و نصب فیلتر هوس واحد 5 نیروگاه گازی کنارک سیستان و بلوچستان شرکت تولید نیروی برق زاهدان دستگاه 1