شرکت مجد سپاهان در سال 1368 با تکیه بر پشتوانه تجرب و اعتبار آقای حسن استکی بختیاری در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.

موسس شرکت از سال 1340 در بخش مختلف صنعتی کشور مشغول به کار بوده و توانسته است نقش بسزای در پیشبرد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشد که مختصری از آن به شرح ذیل میباشد.

  • همکاری با شرکت آذربایجانی در ساخت و نصب تجهیزات طرح توسعه کارخانه قند اصفهان 1345.
  • همکاری در شرکت ذوب آن اصفهان به عنوان ماستر تکنولوژی در نصب و راه اندازی بخش های مختلف ذوب آهن مانند کارخانه بتن ، جرثقیلهای سقفی ، کوره بلند 1 و 2 از سال 1346 تا 1354
  • نصب و راه اندازی جرثقیل گمرک جلفا سال 1352.
  • ریاست امور حمل و نقل تجهیزات از بندرعباس پروژه گل گوهر 1353
  • عملیات اجرای خط انتقال آب و شبکه داخلی مجتمع نظامی هفتم تیر سال 1365

شرکت مجد سپاهان با استفاده از تجربه موئسس خود و به کارگیری علم روز دنیا توانسته است گامهای بلندی در امتداد اهداف رو به رشد میهنمان بردارد.

پروانه بهره برداری به شماره 1319055/11747/104با موضوع ساخت اسکلت فلزی و دستگاه تراکم یکسر

پروانه تاسیس واحد فنی مهندسی به شماره 1336036/4340/104در زمینه صنایع ماشین سازی و تجهیزات

عضویت خانه صنعت و معدن اصفهانبه شماره 4853

عضویت در انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASMEمدیر عامل شرکت مجد سپاهان

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

اخذ گواهینامه کنترل و بازرسی جوش ISO 3834

اخذ علامت استاندارد ملی جهت تولیدات کارخانه

اخذ علامت استاندارد ملی جهت تولیدات کارخانه