شرکت مجد سپاهان مجهز به چند گروه مجرب و کار آزموده در امر مشاوره ، طراحی و فروش می باشد که در فضای اداری کارگاه ساخت انجام وظیفه می کنند.