ردیف شرح واحد تعداد
1 جرثقیل سقفی با ظرفیت 30 تن دستگاه 3
2 جرثقیل سقفی باظرقیت 5 تن دستگاه 4
3 جرثقیل سقفی با ظرقیت 3 تن دستگاه 2
4 دستگاه برش CNC با ابعاد 2×12 متر دستگاه 4
5 دستگاه برش پلاسما دستگاه 5
6 دستگاه رول ورق تا ضخامت 20 میلیمتر دستگاه 1
7 دستگاه رول پرفیل دستگاه 2
8 دستگاه دریل رادیال دستگاه 4
9 دستگاه دریل گرد بر سایز 50 دستگاه 10
10 دستگاه جوش CO2  دستگاه 30