ساخت و نصب سیستم داکتینگ انتقال هوای گرم کوره آجر شرکت آجر تام اصفهان

ساخت و نصب سیستم داکتینگ انتقال هوای گرم کوره شرکت آجر تام اصفهان

پروژه ساخت و نصب سیستم داکتینگ انتقال هوای گرم کوره پخت پیوسته آجر برای شرکت آجر تام اصفهان

در این پروژه با بهره گیری از توان و تخصص پرسنل شرکت با انجام طراحی ثانویه عملیات ساخت و نصب داکت های انتقال هوای گرم و دودکش خروجی کوره با قطر 250 تا 2500 میلیمتر و با ضخامت ورق 3 میلیمتر به وزن کلی 125 تن در سال 1389 انجام شد.