ساخت و تعویض داکت اتاقک فیلتر در نیروگاه برق کنارک

ساخت و نصب سومین واحد فیلتر هوس در نیروگاه برق کنارک

پروژه طراحی، ساخت و نصب سومین واحد فیلتر هوس برای نیروگاه برق شهر کنارک در استان سیستان و بلوچستان

یکی از پروژه های شرکت مجد سپاهان که به سفارش شرکت تولید برق زاهدان انجام گردید، تعویض و نوسازی داکت های فیلتر هوس یا اتاقک فیلتر هوای ورودی به موتور ژنراتور های نیروگاه برق شهر کنارک می باشد. در این پروژه که طی چند سال گذشته انجام شده است، چهار واحد داکت های فیلتر هوس کاملا تعویض شد و دو واحد دیگر آن هم پس از باز طراحی صورت گرفته نوسازی شد. در سال 1402 نیز فاز سوم این پروژه بر اساس قرارداد فی مابین در دستور کار قرار گرفته و در حال ساخت می باشد.