پروژه های مربوط به بخش های تجهیزات صنعتی، سازه های فلزی و داکت غبارگیر که کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب آنها توسط متخصصین شرکت مجد سپاهان صورت گرفته است