ساخت پاروهای آسیاب پاندولی خردایش سنگ شیل

ساخت پاروهای آسیاب پاندولی خردایش سنگ شیل

پروژه عملیات طراحی به روش مهندسی معکوس و ساخت پاروهای آسیاب پاندولی خردایش سنگ شیل

این پروژه به سفارش شرکت آجر کوثر اصفهان انجام شد. متریال مورد نیاز پروژه ورق با ضخامت 20 میلیمتر بود که پس از انجام عملیات ساخت کلیه سطوح درگیر با سایش، با استفاده از مواد مخصوص ضد سایش، سخت کاری سطحی انجام شد.