ساخت دستگاه RMS برای شارژ میله های بریکت سرد

ساخت دستگاه RMS سیستم برای شارژ میله های بریکت سرد شرکت آپادانا فولاد البرز

پروژه ساخت و نصب دستگاه RMS سیستم برای شارژ میله های بریکت سرد در فرآیند تولید آهن اسفنجی

اجرای پروژه ساخت و نصب دستگاه RMS سیستم برای شارژ میله های بریکت سرد در کوره تولید آهن اسفنجی به سفارش شرکت آپادانا فولاد البرز واقع در شهرک صنعتی رازی اصفهان
این پروژه با بهره گیری از توان طراحان و سازندگان ایرانی به صورت کامل در کشور طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.