ساخت شوت اسپیرال سیلوی آهک

ساخت شوت اسپیرال سیلوی آهک

ساخت دو عدد شوت اسپیرال سیلوی آهک با قطر 1700 میلیمتر، گام 2500 میلیمتر، طول کلی 13 متر و با استفاده از ورق با ضخامت 10 میلیمتر برای بدنه اسپیرال
 
پیچیدگی های فنی برای فرم دهی ورق بدنه اسپیرال (ضخامت 10 میلیمتر) و همچنین نقشه ها و ابعاد مورد نیاز کارفرما، این پروژه را به یک محصول منحصر به فرد تبدیل کرد که در نهایت به دست متخصصین شرکت مجد سپاهان و برای اولین بار در ایران اجرا شد.