سازه فلزی سوله انبار مجتمع فولاد سبا

ساخت سازه فلزی سوله های انبار مجتمع فولاد سبا

پروژه ساخت و نصب سازه فلزی سوله های انبار قطعات یدکی و مصرفی مجتمع فولاد سبا

عملیات اجرایی این پروژه از مهر ماه سال 1401 شروع شد و پس از انجام عملیات مهندسی و تهیه نقشه های کارگاهی توسط نرم افزار Tekla Structure وزن این پروژه حدود 1700 تن محاسبه گردید. همچنین زمان تخمینی اجرای عملیات ساخت 10 ماه پیش بینی شد. اما با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده در فرایند اجرای پروژه، این زمان به 8 ماه کاهش پیدا کرد.
 
هم اکنون و پس از گذشت هفت ماه از شروع عملیات، ساخت سازه سوله 95 درصد و عملیات نصب سازه فلزی 45 درصد پیشرفت داشته است.