ساخت سیستم داکتینگ برای کوره بریکت شرکت آپادانا فولاد البرز

ساخت سیستم داکتینگ برای کوره آهن شرکت آپادانا فولاد البرز

پروژه ساخت و نصب داکت کوره آهن اسفنجی به روش بریکت در شرکت آپادانا فولاد البرز

اجرای پروژه ساخت و نصب سیستم داکتینگ انتقال هوای گرم و دودکش کوره کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش بریکت سرد به سفارش شرکت آپادانا فولاد البرز واقع در شهرک صنعتی رازی اصفهان
این پروژه با بهره گیری از توان طراحان و سازندگان ایرانی به صورت کامل در کشور طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.