تجهیزات کارگاهی
عنوان مطلب : تجهیزات کارگاهی
عنوان فرعی مطلب :
خلاصه مطلب :
تاریخ انتشار مطلب : 1394/11/11
منبع مطلب : شرکت مجد سپاهان
متن مطلب :

کارگاه ساخت این شرکت جهت انجام انواع عملیات فلز کاری مجهز به تجهیزات زیر میباشد:IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
  IMG_ALT IMG_ALT