دفتر فنی
عنوان مطلب : دفتر فنی
عنوان فرعی مطلب :
خلاصه مطلب :
تاریخ انتشار مطلب : 1394/11/11
منبع مطلب : شرکت مجد سپاهان
متن مطلب :

شرکت مجد سپاهان مجهز به چند گروه مجرب و کار آزموده در امر مشاوره ، طراحی و شاپیست میباشد که در فضای اداری کارگاه ساخت انجام وظیفه میکنند.