کارگاه ساخت ( Work Shop )
عنوان مطلب : کارگاه ساخت ( Work Shop )
عنوان فرعی مطلب :
خلاصه مطلب :
تاریخ انتشار مطلب : 1394/11/11
منبع مطلب : شرکت مجد سپاهان
متن مطلب :

این شرکت جهت انجام عملیات ساخت یک باب کارگاه ساخت واقع در اصفهان جاده دولت آباد منطقه صنعتی با فضای 1000 متر مربع فضای مسقف به صورت ، 350 متر مربع اداری ، 1000 متر مربع فضای باز در اختیار دارد.

SDPCMS_ALT SDPCMS_ALT SDPCMS_ALT