سیستم تصفیه دود
عنوان مطلب : سیستم تصفیه دود
عنوان فرعی مطلب : سیستم تصفیه دود خروجی کوره های پخت آجر و ذوب فلزات
خلاصه مطلب :
تاریخ انتشار مطلب : 1394/11/11
منبع مطلب : شرکت مجد سپاهان
متن مطلب :

دود خروجي دودكشهای كوره های پخت آجر و ذوب فلزات حاوی آلايندگی هايی است كه با توجه به حجم دود و تعداد كارخانه جات توليد كننده اين آلاينده ها تاثير زيادی بر روی هوای شهرهای صنعتی دارد. عمده اين آلاينده ها عبارتند از:
 HCL , HC , SO2 , NO , NO2 , CO , CO2  و ذرات معلق خشك و تر
كه اين آلاينده ها باعث كاهش كيفيت هوا در شهرها و توليد باران اسيدی و ديگر آسيب های محيط زيستی مي شوند . هدف اين سيستم كاهش و در مواردي از بين بردن آلاينده هاي موجود در هواي خروجي دودكش اين كوره ها مي باشد.
لازم به ذكر است سيستم هاي مختلفي جهت تصفيه دود و غبار به صورت منفرد موجود است ولي در دود خروجي اين كوره ها آيتمهاي آلاينده مختلفي كنار هم وجود دارند كه سيستم هاي قبلي قادر به تصفيه آن نيستند، دود خروجي از دودكشهای كوره پخت آجر و ذوب فلزات هم زمان داراي دماي بالا، رطوبت و اسيد و ذرات معلق مي باشد.
شرح وضعيت روش پيشين و سابقه پيشرفتها
از ديرباز فيلتر هاي تر يا به عبارتي اسكرابرها در صنعت جهت تصفيه غبار هاي شيميايي و ديگر آلاينده ها كه توسط فيلترهاي كيسه اي يا كارتريجي قابل تصفيه نبودند مورد استفاده قرار گرفته است. مانند كارخانه جات توليد كلر و ديگر مواد شيميايي كه بخار حاصل از توليد وارد اتاقكي شده كه با پاشش آب مواد شيميايي جذب آب شده و هواي تميز خارج مي شود يا در مواردي در كارخانه جات توليد الياف صنعتي نيز به همين گونه عمل مي شود، ولي به طور مثال در كارخانه جات توليد آجر آلاينده هايي وجود دارد که شامل مواد شيميايي مانند كلر و گازهاي حاصل از احتراق CO2 , NO2 . SO2 و ذرات ريز معلق و همچنين دماي 100 تا 250 درجه سانتيگراد كه در اين دستگاه سعي شده با استفاده از قوانين فيزيك سيالات و شيمي روشي جهت تصفيه دود خروجي كوره ها ابداع شود.
راه حل براي مشكلات فني موجود
در اين دستگاه سعي شده با استفاده از قوانين فيزيك سيالات و شيمي سه پارامتر اصلي آلايندگي را تصفيه كنيم، اين سه پارامتر عبارتند از 1- حرارت   2- مواد شيميايي   3- ذرات معلق
در اين دستگاه با حل مشكلات حرارت ، غبار و دود خوردگی اسيدي به صورت يكجا برخورد كرده و كليه موارد در يك مجموعه برطرف می شود، لازم به ذكر است آب خروجي دستگاه كه حاوي اسيد كلريك ، اسيد سولفريك و چند نوع اسيد ديگر و همچنين غبارهاي شستشو شده است وارد حوضچه تهنشيني شده ،در آن آب تصفیه و آماده برای مصرف دوباره در فيلتر میشود.
نمونه اوليه اين دستگاه در يكی  از بزرگترین  كارخانه جات تمام اتوماتيك توليد آجر در منطقه حبيب آباد اصفهان شرکت آجر تام نصب شده و تستها نشان از  عملكرد خوب آن داشته است . هواي خروجي دستگاه توسط شركت زيست آزمون مورد آزمايش قرار گرفت و نتايج مثبت آن موجود است.

  1. میزان ذرات خشک معلق قبل از فیلتر        450      mg/Nm3
  2. استاندارد ذرات خشک معلق                   150     mg/Nm3
  3. میزان ذرات خشک معلق بعد از فیلتر        53     mg/Nm3

IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT IMG_ALT
IMG_ALT