مجوزها و گواهینامه ها
عنوان مطلب : مجوزها و گواهینامه ها
عنوان فرعی مطلب :
خلاصه مطلب :
تاریخ انتشار مطلب : 1394/11/11
منبع مطلب : شرکت مجد سپاهان
متن مطلب :

TBSTARTپروانه بهره برداری به شماره 1319055/11747/104 با موضوع ساخت اسکلت فلزی و دستگاه تراکم یکسر.TBFINISH CBSTARTSDPCMS_ALTCBFINISH TBSTARTپروانه تاسیس واحد فنی مهندسی به شماره 1336036/4340/104 در زمینه صنایع ماشین سازی و تجهیزات.TBFINISH CBSTARTSDPCMS_ALTCBFINISH TBSTARTعضویت خانه صنعت و معدن اصفهان به شماره 4853TBFINISH CBSTARTSDPCMS_ALTCBFINISH TBSTARTعضویت مدیر عامل شرکت در انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ASME TBFINISH CBSTARTSDPCMS_ALTCBFINISH TBSTARTاخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 TBFINISH CBSTARTSDPCMS_ALTCBFINISH TBSTART اخذ گواهینامه کنترل و بازرسی جوش ISO 3834  TBFINISH CBSTART بدون مطلبCBFINISH TBSTART اخذ علامت استاندارد ملی جهت تولیدات کارخانه TBFINISH CBSTART بدون مطلب CBFINISH